Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

vievse
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

July 03 2015

vievse
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
vievse
8266 0eae
Reposted fromrol rol viazapalenieosierdzia zapalenieosierdzia
vievse
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA

June 13 2015

vievse
6704 51a1
Reposted fromdiwxc diwxc viaEvowe Evowe
vievse
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viastarryeyed starryeyed
vievse
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
http://www.pawelbielecki.in/milosc-trzeba-bylo-wynalezc/
Reposted fromCattleya Cattleya viaczoo czoo
vievse
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
vievse
Jeśli masz być, to będziesz. Mimo wszystko wierzę w Ciebie, wierzę że kiedyś pobiegniesz. Poczekam tyle ile trzeba, dwa tygodnie, kilka lat, całe życie. Tylko się nie spóźnij.
— List do Ka., s. 41/126
Reposted from3n 3n viaczoo czoo

June 12 2015

vievse
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viapodprzykrywka podprzykrywka
vievse
3478 fc27
Karma
Reposted fromelentarie elentarie viapodprzykrywka podprzykrywka

May 16 2015

vievse
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
vievse
Honor, mój synu, to coś, co sam sobie dajesz i tylko sam możesz sobie go odebrać.
— Jacek Komuda – Bohun
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
vievse
Savoir vivre podpowiada – kontakty utrzymujemy wyłącznie z osobami na pewnym poziomie.
— Stanisław Krajski
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialabellavita labellavita
vievse
Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się wcale o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy.
— William Blake
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
vievse
vievse
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viaefemerycznyglut efemerycznyglut
vievse
Wydawało mi się, że najgorsze co może cię spotkać, to skończyć w samotności. Nieprawda. Najgorzej to skończyć z ludźmi, wśród których czujesz się kompletnie sam.
— Robin Williams
Reposted fromSalute Salute viaschokoladehimmel schokoladehimmel
vievse

(...) nie powiem ci, jak żyć. Bo otóż skończyła mi się ochota na egzystencjalną łobuzerkę. I mówię do swojej głowy, weź chodź, abdykujmy.

Czekam aż wszystko minie, bo właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.


— W. Kuczok
vievse

Pomiędzy tymi, którzy mogą spać, a tymi, którzy spać nie mogą, rozciąga się przepaść. To jeden z najgłębszych podziałów ludzkości.

— Stephen King - Bezsenność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl